Kto vám toto píše?  

Som  hráčka na violončele a učiteľka tohto nástroja malých detí, ale aj dospelých. Po skončení VŠMU v Bratislave som začala hrať v Slovenskom rozhlase ako členka orchestra a neskôr som prešla na kombináciu učenia a hry v komorných a orchestrálnych súboroch na voľnej nohe. Počas tohto obdobia, kedy pôsobím na Slovensku aj v zahraničí, som mala možnosť poznať rôzne publikum. A prišla som na  to, že hoci organizátori rôznych slovenských hudobných festivalov  v oblasti klasickej hudby rozumejú svojej práci, sú pre ňu zapálení, chcú propagovať kultúru v ich meste, často sa stretnú s nezáujmom, či malou návštevnosťou publika. Dokonca sa mi stalo, že reklama na koncert bola mimoriadne rozsiahla – od plagátov, cez regionálnu televíziu až po plagáty v trolejbusoch, a na kvalitný koncert plný nádherných klasických, ale aj známych skladieb z histórie prišlo sotva 8 ľudí. Podobné skúsenosti majú žiaľ aj moji kolegovia – profesionálni umelci, často krát výhercovia prestížnych medzinárodných hudobných súťaží. Boli by ste aj Vy nádejný poslucháč koncertu klasickej hudby vo Vašom meste? Alebo dáte prednosť iným žánrom?  

Začala som rozmýšľať, čím to je. Predsa aj tu na Slovensku sú mestečká, kde sa vysokokvalitnej kultúre darí a organizátor vie „pritiahnuť“ ľudí do publika. Je za tým veľmi veľa práce.   

Niekde pochopili, že si publikum postupnými a opakovanými aktivitami musia získať, zaujať a vychovať k postupnému úspechu návštevnosti koncertných sál. Všetko sú to nadšení milovníci hudby, ktorí cítia zmysel svojej práce. Prečo o tom píšem? Aj ja sa týmito riadkami pripájam k osvete kvalitnej hudby, pretože túžim naplniť koncertné sály ľuďmi  a  mať komu hrať aj tu v rámci rôznych slovenských miest. Či už ste ako potencionálny poslucháč alebo organizátor hudobného festivalu, tento e-book má slúžiť ako malá vzpruha alebo motivácia k šíreniu umenia.  

Nie je vôbec ojedinelé, že aj keď sa dostanú na koncert niektorí „náhodou“ – prehovorení poslucháči – napríklad svojou rodinou, kamarátmi, či známymi, vždy nakoniec hudobný zážitok veľmi ocenia. Odchádzajú zrazu niečím naplnení. Je to radosť ich duše, ktorá sa ozvala. Potrebuje byť rovnako sýta ako telo.  

A tak mi napadá, akú veľmi záslužnú prácu vykonávajú všetci nadšenci, organizátori, učitelia a iní ctitelia umenia. 

Kde je krása?  

Kde sa to však všetko začína? Kde vzniká vzťah ku kráse, k jej vnímaniu? V detstve, áno. A tak je aj toto výzva pre vás, ktorí ste rodičmi vašich malých detí. Neváhajte dopriať vašim ratolestiam hudobné vzdelanie v ZUŠ, alebo u súkromných učiteľov hudby či sa im hudobne venovať sami. U týchto detí sa napríklad v dospelosti dokázala nulová kriminalita. Z takýchto detí rastú kultivované bytosti, ktoré sa  postupným tréningom naučili ovládať vôľou svoje prsty a telo v hre na hudobný nástroj a dokázali na ňom vytvoriť nejakú krásu, ktorá  potešila ich samotných ako aj ich poslucháčov. A to nie je málo. Možno si splníte svoj nedokončený sen z detstva a začnete sa venovať hudbe aj Vy.    

 Tá umožňuje hudobno-estetický zážitok a poznávanie jej funkcie. Estetický zážitok býva u hudobne pripraveného detského poslucháča veľmi silný a dáva do pohybu jeho vnútorné bytostné sily a formuje celú jeho osobnosť.  

 Aby si deti dokázali hudbu obľúbiť, je nesmierne dôležité, aby sa s ňou zoznamovali nenásilne a systematicky. Myslím tým hlavne kvalitnú hudbu, pretože hudba nemusí pôsobiť len kladne a esteticky účinne. Jej zlý výber a k tomu ešte prehnané decibely môžu ohrozovať zdravie dieťaťa.   

Ak dieťa počúva nevhodnú, väčšinou agresívnu hudbu s vulgárnymi textami, stráca sa jej estetické a výchovné poslanie. Takáto hudba namiesto osobnostnej kultivácie spôsobuje otupenie dieťaťa. Mnoho rodičov si myslí, že deťom stačí pustiť pieseň z komerčného rádia, a to pre kontakt s piesňou stačí. Bohužiaľ zabúdajú často na spev v rodine a  aj známe piesne, ktoré naši predkovia bežne spievali. Hudobný smog si mnohí zamieňajú s počúvaním kvalitnej hudby alebo spievaním pri rôznych činnostiach.  

Ale to sa všetko dá zmeniť, treba k tomu len trochu odhodlania k malým zmenám, ktoré prinesú Vaše harmonickejšie prežívanie prítomnosti.  

Vhodné a premyslené využitie piesní a hudby deťom naozaj veľmi pomáha. A tak doma, v aute či na výletoch čo najčastejšie so svojimi deťmi spievajte, tancujte a hrajte na hudobné nástroje.